Grafik och journalistik blev infografik

anna-lena lindqvist
Anna-Lena Lindqvist är bildpedagogen som blev nyhetsgrafiker. Sedan läste hon journalistik på Poppius, blev med tiden frilans och nu jobbar hon som konsult inom infografik. Läs om ett annorlunda sätt att använda sina kunskaper i journalistik.

Hej Anna-Lena, vem är du?
– Jag är konsult inom infografik och nyhetsgrafik. Mitt yrkesval började med ett sommarvikariat på SVT 2002. Där kom jag i kontakt med nyhetsgrafik för första gången och sedan dess har jag jobbat med det på Svenska Dagbladet, Aftonbladet och en längre tid på Dagens Nyheter fram till 2012, då jag blev frilans. I grunden är jag bildpedagog från Konstfack och har jobbat som bildlärare i grundskolan på 80- och 90-talet.

Vad är infografik?
– Man kan väl säga att infografik och nyhetsgrafik i stort sett är samma sak fast med lite olika anpassning till vad som ska visas och hur det ska användas. I grunden handlar det om att visualisera och kommunicera en komplicerad fråga med hjälp av bild. Det kan röra sig om ett förlopp, en affärsidé eller något annat som är svårt att förklara i ord och som inte går att ersätta med foto. Krånglig och torr statistik lämpar sig synnerligen väl att göra infografik av. Då blir siffrorna läsvärda och budskapet når fram till målgruppen.

Infografik

Exempel på Anna-Lena Lindqvists infografik.


Vad har du läst på Poppius?

– Jag gick grundkursen i praktisk journalistik 2005 och hade nytta av den direkt då det innebar ett mer förberett tänk för att göra nyhetsgrafik. 2008 gick jag kursen Tidningredigering och likaså den var till stor nytta. Den gav ett annat sätt att se på struktur och planering.

Fick du med dig något mer som du har haft nytta av?
– Främst att jag nu som frilans har nyhetstänket med mig. De flesta av mina kunder idag är inte tidningar i första hand utan företag. De har frågor som är viktiga för dem att lyfta fram. Här har jag stor nytta av kunskaperna i journalistik då det gäller att sålla och få fram det viktigaste.

Har du något särskilt projekt eller nya planer på gång?
– Jag jobbar just nu med ett större projekt tillsammans med BalticSea 2020 som innebär att ta fram åtta stora informationsskyltar med infografik som ska sitta vid en naturstig på Ingarö. Det handlar om ett fullskaligt projekt för att se vilka åtgärder man kan göra för att återfå en god ekologisk status i nedsmutsade Björnöfjärden och i förlängningen i Östersjön.