Niclas Breimar blir ny rektor på Poppius i höst

Niclas Breimar tillträdde den 1 augusti som rektor och VD för Poppius Journalistskola och Poppius Utbildning AB. Han ersätter Annicka Flovin, som lämnar skolan efter drygt åtta år. Under Annicka Flovins ledning har Poppius moderniserats och kursutbudet har breddats. Det är en välskött verksamhet med 100 procent nöjda elever som nu får en ny ledare.

– Poppius har en värdegrund jag delar. En unik grundtanke att ge fler chansen till en väg in i journalistiken, sätta dem i centrum och utbilda dem till kompetenta och ansvarsfulla journalister. Eftersom journalistiken är i full gång att flytta in i helt nya sammanhang ser jag också goda möjligheter att hitta nya marknader och därmed öka omsättning och lönsamhet, säger tillträdande rektorn/VD Niclas Breimar.

Niclas Breimar kommer närmast från Lokaltidningarna Mitt i Stockholm där han varit chefredaktör under många år för en stor redaktion. Han är en  välkänd publicist med breda kontakter i branschen, som också har mångårig erfarenhet av att jobba kommersiellt med gratistidningar och även digitalt. Niclas har under åren på Mitt i utbildat, utvecklat och  format många journalister i branschen.