Ekonomiska villkor

Allmänt om din anmälan
När du anmält dig till en kurs skickar Poppius en bekräftelse på din anmälan. Det sker inom ett par arbetsdagar. Senast tre dagar före kursstart får du ett välkomstbrev med adress, tider, prisuppgifter samt betalningsanvisningar.
Fakturan skickas separat. Kursavgiften betalar du inom den tidsrymd som anges på fakturan.

Avanmälan
Poppius följer branschens rekommendationer när det gäller avbokning av kurs.

Anmälan till samtliga kurser är bindande om inget annat anges i kursinformationen. Det betyder att du är skyldig att betala kursavgiften även om du inte kan delta.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag/organisation. Överlåtelsen ska göras före kursstart och efter samråd med Poppius.

Undantag görs vid sjukdom och mot uppvisande av giltigt läkarintyg.

I övrigt gäller ångerrätten. Upp till 14 dagar från den dag du anmälde dig kan du återta din anmälan genom att skicka ett mejl till info@poppius.se. Mejlet ska innehålla uppgifter om vem avanmälan gäller och vilken kurs som avses.

Vid avanmälan enligt ångerrätten men vid en kursstart som är 14 dagar eller närmre faktureras 50 % av kursavgiften. Vid avanmälan efter kursstart faktureras hela kursavgiften.

Observera att du inte kan flytta över din plats till nästa termin.

Inställd kurs
Poppius har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang om det inte blir tillräckligt många deltagare. Likaså vid annan anledning som skolan inte kan råda över, exempelvis sjukdom hos läraren.
Ställs en kurs in har du rätt att få tillbaka betald kursavgift alternativt att byta till en annan kurs om det finns lediga platser. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Pedagogbyte
Poppius alla lärare har hög kompetens och vi förbehåller oss rätten att byta lärare vid sjukdom eller av annan anledning som skolan inte kan råda över.

Kundregister
I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste göras för att anmälan ska kunna skickas via hemsidan, samtycker du till registrering av personuppgifter i Poppius kundregister. Registret finns för att kallelser och fakturor till deltagarna ska kunna skickas.