GDPR på Poppius

POPPIUS DATASKYDDSPOLICY 180525

Stiftelsen Poppius Journalistskola (PJS) med organisationsnummer 802011-9262 bedriver utbildningsverksamhet inom journalistik, media och kommunikation sedan 1947. Det är Stiftelsen Poppius Journalistskola som är personuppgiftsansvarig.

När du anmäler dig till en kurs på Poppius eller tar emot vårt nyhetsbrev accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina uppgifter.

Poppius utfärdar intyg och diplom till kursdeltagare och får frekvent propåer från rekryteringskonsulter och gamla elever som vill ha intyg/diplom igen. Det är en service som skolan ger då det kan vara viktigt för en före detta elev att kunna styrka att denne gått en utbildning hos oss. En förutsättning för att så ska kunna ske är att vi lagrar personuppgifter så som namn, personnummer, adress och vilka kurser man gått och huruvida man blivit godkänd.

Om en kursdeltagare har gått flera kurser på Poppius och totalt samlat på sig 200 undervisningstimmar så är de berättigade till Poppius diplom. Här finns det ingen begränsning i tid utan det kan gå över tio år innan ett diplom blir klart. Också i detta fallet behöver vi som service till kursdeltagarna kunna gå tillbaka och se vilka kurser som genomförts.

Vi delar inte de uppgifter som du lämnat till oss till tredje part utan ditt godkännande.

Information av personlig karaktär som lämnas i samband med att man söker en kurs, kan vara utbildningsnivå, bakgrundsfakta eller syftet med att man vill gå en utbildning, den informationen raderas automatiskt efter ett år och sparas inte.

Du har också rätt att en gång per år få ut ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns om dig i våra register alternativt att få dem raderade.