Poppius diplom

Bli diplomerad Poppius-journalist!

Du som vill ha en fördjupad utbildning i journalistik kan bygga på Poppius grundkurs i praktisk journalistik med två påbyggnadskurser à 50 timmar. Dessa tre kurser ger tillsammans en utbildning på 205 studietimmar och berättigar till Poppius diplom i praktisk journalistik.
Du kan också ersätta en påbyggnadskurs på 50 timmar med flera kortare kurser, summan ska då vara minst 200 undervisningstimmar.

Från och med höstterminen 2017 är det också möjligt att uppnå ett diplom med Lilla Grundkursen som grund. Antalet undervisningstimmar ska även då vara minst 200.

Det är inte nödvändigt att gå alla kurserna i följd.

En förutsättning för Poppius diplom är genomförd och godkänd Grundkurs i praktisk journalistik (105 timmar) eller Lilla Grundkursen (50 timmar)

Följande övriga kurser kan ingå i Poppius diplom:

Terminskurs webbredaktör (105 timmar)
Debatt & pressinfo (9 timmar)
Det litterära reportaget (7 timmar)
Ekonomijournalistik (30 timmar)
Konsten att frilansa (14 timmar)
Intervjuteknik (7 timmar)
Kreativt skrivande (14 timmar)
Kulturjournalistik (9 timmar)
Poddradio (7 timmar)
Redigering i InDesign (50 timmar)
Reportage (50 timmar)
Research (50 timmar)
Rubriker, ingresser & texttvätt (7 timmar)
Skriv bättre personporträtt (7 timmar)
Snabbkurs i foto (7 timmar)
Webbredaktör (21 timmar)
Webbredaktör – strategisk fördjupning (14 timmar)
Webb-TV, bas (7 timmar)
Webb-TV, fördjupning (21 alt. 14 timmar)