Organisation: Så styrs Poppius

folderPoppius Journalistskola drivs utan vinstintresse och i stiftelseform sedan 1986.

Stiftelsen Poppius Journalistskola har en styrelse, som består av journalister, med lång erfarenhet av yrket, ekonomer och andra branschkunniga. Styrelsen har det övergripande ansvaret för skolans ekonomi och pedagogik.

Poppius plattform
Poppius – en verklig väg in i journalistyrket

Poppius roll i samhället:
Vi erbjuder ett alternativ till andra journalistutbildningar och ger de individer som söker sig till skolan verktyg för att förverkliga sina journalistdrömmar.

Poppius i framtiden:
Vi ska i en föränderlig medievärld upplevas som en fristående och flexibel skola som utbildar självständiga och trovärdiga journalister.

Poppius verksamhetsidé:
Vi erbjuder verklighetsanpassade utbildningar med yrkesverksamma journalister som kursledare.

Poppius grundvärderingar:
Vi förmedlar kunskap om ansvarsfull journalistik och sätter deltagaren i centrum genom ett personligt bemötande.

Övergripande ekonomiska mål:
Poppius är en stiftelse som ska existera av egen ekonomisk kraft och förbli oberoende av ekonomiska bidrag från samhälle och näringsliv. Allt eventuellt överskott går till att utveckla verksamheten.

Fokusområden:
Fokusområden för Poppius är att arbeta för nöjda kursdeltagare, möta branschens behov av journalister, webbredaktörer och kommunikatörer med rätt kompetens, värna om ett läsar- och mottagarperspektiv, säkerställa hög lärarkompetens samt ta plats i den offentliga mediedebatten.

Poppius styrelse i dag:

  • Thelma Kimsjö, ordförande, mediekonsult och tidigare publisher på VLT.
  • Marie Sundström, vice ordförande, tidigare redaktionschef TT Nyhetsgruppen.
  • Johan Sandgren, projektledare Aktiespararna.
  • Åsa Holmström, mediekonsult och tidigare förlagschef Egmont Tidskrifter.
  • Eva Burén, kommunikationschef Icahandlarna.
  • Stina Abenius, utvecklingschef Bonnier news Lifestyle.
  • Jonathan Falck, tidigare chefredaktör för GP och idag fristående konsult.

Administrationen sköts av två personer och verksamheten leds av skolans rektor Niclas Breimar.

Ekonomiansvarig är Lena Norlén.

Poppius Utbildning AB

Poppius Utbildning AB är ett dotterbolag, som ägs av Stiftelsen Poppius Journalistskola.