Poppius fixar skrivkrampen

Har du ett jobb där du kommunicerar med andra människor? I dagens informationsflöde är det svårare an någonsin. Det har ökat behovet av utveckla skrivandet och hitta strategier för att få texten att nå fram. Poppius erbjuder möjligheter för dig att utveckla ditt skrivande vare sig du är journalist, kommunikatör eller har något helt annat yrke där du förväntas kunna uttrycka dig.

Kurserna på Poppius varvar teori och praktiskt arbete. Vi vet att det bästa sättet att lära är genom att göra, att diskutera, få återkoppling på det du levererat och få konkreta råd och tips från kursledarna. Kurser som inspirerar och utvecklar och hjälper dig att komma loss med ditt skrivande.

• För alla:

Skriv bättre i jobbet (start 6 november)

Skriv lättläst (start 15 november)

Skriv bättre på webben (start 4 december)

• För dig som vill bli journalist eller lära dig journalistens verktyg:

Grundkursen i praktisk journalistik (start 11 februari)

Lilla grundkursen i praktisk journalistik (start 18 mars)

• För dig som vill utvecklas som skribent eller journalist:

Reportage (start 20 februari)

Kreativt skrivande (start 25 januari)

Rubriker, ingresser och texttvätt (start 30 november)