Sex goda skäl att bli journalist

Den 4:e september drog Poppius för 70:e året igång grundutbildningen i praktisk journalistik.

Det finns fler anledningar än någonsin att utbilda sig till journalist. Här listar Linda Karlsson och Håkan Söderberg, kursledarna för den mycket omtyckta utbildningen, sex anledningar att bli journalist idag.

1. Helt rätt tid att bli journalist. I sommar har det varit rekordsvårt att få tag på sommarvikarier. Som nyutbildad journalist är det en fantastisk möjlighet att få komma ut och praktisera sin nya kunskaper – och få en ingång till en ny karriär. Även resten av året vittnar mediehusen om hur svårt det är att rekrytera journalister med rätt kompetens.

2. Vem ska försöka ta reda på och berätta hur det faktiskt är i det ständiga flöde av åsikter och påståenden som florerar? Fakta behöver alltid granskas – särskilt när den är alternativ…

3. Journalist är världens roligaste jobb. Den ena dagen är aldrig den andra lik och du får betalt för att ständigt lära dig nya saker.

4. Du får tillträde till nya miljöer och får möta människor som andra bara kan läsa om.

5. Dagens journalister får berätta sina historier i fler kanaler och på fler sätt än någonsin.

6. Journalistiken har flyttat ut. Även om du inte ser din framtid på en redaktion så skaffar du dig verktyg som vilket företag som helst efterfrågar. Nyheter skapas inte längre bara av redaktioner utan även på varenda företag och myndighet.