Sök Poppius mångfaldsstipendium

Stipendium för studier på Poppius Grundkurs i praktisk journalistik.

mangfaldsstipendium 2

Poppius delar ut ett stipendium till en student med rötterna i en annan kultur än den svenska för att stimulera till ökad mångfald.

Den vi söker ska ha ambitionen att bli journalist, men ha begränsade ekonomiska möjligheter att själv bekosta utbildningen på Poppius.

Bakgrunden är att journalister med utländsk bakgrund är underrepresenterade på svenska tidnings-, radio- och tv-redaktioner, liksom på landets journalistutbildningar.

Om du vill söka vårt stipendium ska du ange det i din ansökan till Grundkursen i praktisk journalistik. Skriv en motivering i ditt personliga brev, max en sida, och ange två referenser. Stipendiet motsvarar kursavgiften för en termins studier. Däremot täcker inte stipendiet eventuella resor eller andra utgifter i samband med studierna.

Poppius gör ett urval, tar referenser och kallar därefter några personer till intervju i Stockholm. Därefter beslutas vem som tilldelas stipendiet.

Stipendiet ligger vilande tills vidare.