Uppdragsutbildningar

uppdragsutbildningBehöver din arbetsplats en vitamininjektion?
Vi skräddarsyr utbildningar för små och stora grupper. Ibland räcker det med en föreläsare som får medarbetarna att nytända. Ibland krävs en större satsning med flera moment och träffar.

Oavsett dina behov har Poppius möjlighet att erbjuda kvalificerade utbildningar. Tillsammans går vi igenom era behov och kommer i samråd med dig fram till vilken lösning som passar bäst. Tre timmar, en heldag eller en längre utbildning, vi kan erbjuda flexibla lösningar.

Exempel på skräddarsydda kurser:

  • Klarspråk
  • Skriv bättre i jobbet
  • Webb-TV/Videoproduktion
  • Kreativt skrivande
  • Inspirationskurs för talskrivare

Poppius har några av de allra bästa journalisterna och föreläsarna i Sverige.
Vill du först testa oss? Skicka en medarbetare på en skrivkurs, Skriv bättre i jobbet. Delar av den utbildningen ingår ofta i de skräddarsydda kurserna.

NYHET!
Inspirationskurs för talskrivare

En heldags praktisk workshop för dig som skriver tal som du antingen håller själv eller som ska hållas av någon annan. Vi tar avstamp i deltagarnas egna erfarenheter och behov, varvar teori med praktiska skrivövningar. Kursen vänder sig till dig som använder dig av det talade ordet professionellt i yrkes- eller föreningslivet och vill utveckla och förnya dina verktyg.

Vi hjälper dig att hitta de rätta orden, formuleringarna och dramaturgin. Att fånga publiken med ett optimalt innehåll som ska levereras under en begränsad tid. Skulle det här kunna vara intressant på din arbetsplats eller för dig själv? Maila Poppius så får du veta mer info@poppius.se.

Thelma Kimsjö håller kurs för talskrivare

KURSLEDNING: Thelma Kimsjö är konsult med lång erfarenhet som mediechef i folkrörelser och inom lokalpress. Hon har i samband med detta skrivit en lång rad officiella tal åt sig själv och andra. Utbildningen bygger på en beprövad metod för textcoaching, som kursledaren arbetat med under många år i egen regi och för Poppius. Kimsjö är utbildad i litterär gestaltning och dramaturgi.

 

 

 

 

Uppdragsutbildningarna arrangeras av Stiftelsen Poppius Journalistskola.

Ur utvärderingarna

”Mycket nöjd och väl avvägt kursinnehåll.”
Kursdeltagare från Handelsbanken

”Mycket bra. Fint med kopplingar till vårt juridiska material.”
Kursdeltagare från JP Infonet

”Mycket nöjd, över förväntan.”
Kursdeltagare från SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

”Bra kursinnehåll och intressant att exempeltexterna var hämtade från vår verklighet. Skönt med varvning teori och praktik. Bra, tydlig lärare.”
Kursdeltagare från SLL – Stockholms läns landsting

”Mycket bra! Utmärkt balans mellan faktaförmedling och praktiska övningar. Mycket bra lärare. God pedagog och trevligt framförande.”
Kursdeltagare från Nationella kvalitetsregister

”Lärorikt, intressant och roligt!”
Kursdeltagare från Trafikförvaltningen

Exempel på några som anlitat Poppius:
Svenska Bostäder, JP-Infonet, Nordiska muséet, SVT, Handelsbanken, Natur & Kultur, Bonnier Tidskrifter, VLT, Transportstyrelsen, Utbildningsradion, Riksdagens informationsenhet, Energimyndigheten, EU-upplysningen, Länstidningen i Södertälje, Riksrevisionen, Kommerskollegium, Riksantikvarieämbetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skansen, Swedbank, TV4, Sveriges Byggindustrier, KTH, Linköpings universitet, SLL, Skatteverket, Nacka kommun, Nationella kvalitetsregister, We Effect.